Przejdź do treści

  Dokumenty do pobrania

  Szanowni Państwo!
  Informujemy, że zaświadczenia lub informacje o dziecku mogą być wydane na    
  Państwa pisemny wniosek, w terminie 7 dni od jego złożenia.
  Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola i na stronie internetowej.
Odbiór dziecka z przedszkola. Oswiadczenie – upoważnienie(1)
  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA INFORMACJI O DZIECKU
  Zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu
  Wniosek zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce

 

 

 

 

 


Nie znaleziono żadnych wpisów.

Skip to content