Przejdź do treści

Zajęcia dydaktyczne

Bezpłatna oferta przedszkola w zakresie zajęć dydaktycznych

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola Nr 401 w ramach realizacji podstawy programowej

dla dzieci 3 – 4 letnich

poniedziałek – kształtowanie mowy i myślenia
wtorek –  rozwijanie sprawności ruchowej
środa – umuzykalnienie
czwartek – kształtowanie pojęć matematycznych
piątek – zajęcia plastyczne

dla dzieci 5 – 6 letnich

poniedziałek – kształtowanie mowy i myślenia + umuzykalnienie

wtorek – kształtowanie pojęć matematycznych + ćwiczenia gimnastyczne

środa – umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

czwartek – ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

piątek – zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Alicja Torbicz

Zakres działań logopedy przedszkolnego:

przeprowadzenie badań przesiewowych
przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
współpraca z rodzicami dzieci
współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

usprawnianie aparatu artykulacyjnego
kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno – fonematycznego i pamięci słuchowej
korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
upłynnianie mowy
wzbogacanie zasobu leksykalnego
kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

Zabawa z językiem angielskim w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut,

w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut,

w grupach dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut .

Rytmika – zajęcia prowadzi Alicja Lubicz – Sawicka – instruktorka.

Zajęcia artystyczne – zajęcia prowadzi mgr Magdalena Koszela.            

Religia od 1.10.2021 r. realizowana jest raz w tygodniu w grupach dzieci 6-letnich według deklaracji rodziców.

Zajęcia prowadzi mgr Agata Maciejewska – siostra. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii będą pod opieką nauczyciela.


ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

dopuszczonych do realizacji w Przedszkolu Nr 401 w roku szkolnym 2022/23

l.p.

Tytuł
programu

Autor

Wydawnictwo

Grupa

1.       

Zbieram,
poszukuję, badam. Program wychowania przedszkolnego

Dorota
Dziamska,

Marzena
Buchnat

Nowa Era

5, 6 –
latki

2.       

Samodzielne,
wszechstronne, szczęśliwe. Program wychowania przedszkolnego

Monika Chludzińska,

Agata Kacprzak – Kołakowska,

Anna Kucharczyk,

Dorota Kucharska,

Anna Pawłowska – Niedbała,

Marta Pietrzak,

Agata Smoderek

Nowa Era

3, 4 –
latki

3.       

Program
nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych

Magdalena Appel,

Joanna Zarańska,

Ewa Piotrowska

Wyd.
Macmillan

Wszystkie

4.       

Program
nauczania języka angielskiego dla dzieci 6 – letnich „Amazing year with pleasure and fun”

Anna Kamińska

 

6 – latki

5.       

Dziecięca
matematyka
. Program
dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,

Ewa Zielińska

Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Wszystkie

 

„Podstawa
programowa wychowania przedszkolnego”  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Skip to content