Przejdź do treści

Zajęcia przyrodnicze

„Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym”Program opracowany przez Magdalenę Andura i Marzenę Boszko. Nasze przedszkole otoczone jest ogrodem o powierzchni 3000 m2 porośniętym wieloma gatunkami roślin (drzewa, krzewy, kwiaty i inne). Przed kilkoma laty na wytyczonym fragmencie (75m2) ogrodu przedszkolnego powstał „Sielski Zaułek” – działki oddzielone wiklinowymi płotkami reprezentujące różne środowiska przyrodnicze: sad, pole, warzywnik, ogródek ziołowy, ogródek kwiatowy. Miejsce to od początku sprzyja naszym wychowankom w pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, stwarza sytuacje umożliwiające działania dzieci na rzecz przyrody.Program „Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym” napisano, aby uporządkować wiedzę i doświadczenia związane z działaniami w ogrodzie przedszkolnym (w szczególności w „Sielskim Zaułku”) uwzględniając treści dotyczące budowania wiedzy o świecie przyrodniczym zawarte w  podstawie programowej.

 

Skip to content