Przejdź do treści

Plan dnia

          Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze  3-4 letnie)

                                     Czas

Aktywność dzieci

07:00 – 08:00

Schodzenie się dzieci

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci – rozwijanie uzdolnień.

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 – 08:35

Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 – 08:45

Zabawa ruchowa

08:45 – 09:15

Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne, śniadanie

09:15 – 09:35

Zajęcia
edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (w sali lub na powietrzu)

09:35 – 12:00

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Pobyt w ogrodzie – zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne 
Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)
Spacery i wycieczki

Zabawa ruchowa

12:00 – 12:40

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
Obiad
Czynności samoobsługowe

12:40 – 13:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne (rozbieranie się i ubieranie)

13:00 – 14:30

Odpoczynek poobiedni , słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek
Czynności samoobsługowe i higieniczne (rozbieranie się i ubieranie)

14:30 – 14:40

Zabawa ruchowa organizowana z inicjatywy nauczyciela

14:40 – 15:00

Czynności higieniczne, podwieczorek

                                15:00 – 17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci – z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia

Rozchodzenie się dzieci do domów

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze  dzieci 5-6 letnie)

                                Czas

Aktywność dzieci

07:00 – 08:00

Schodzenie się dzieci

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci – rozwijanie uzdolnień.Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 – 08:35

Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 – 08:45

Ćwiczenia poranne

08:45 – 09:15

Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne, śniadanie

09:15 – 09:55

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

09:55 – 12:00

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Pobyt w ogrodzie – zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne 
Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)
Spacery i wycieczki

Zabawa ruchowa

12:00 – 12:30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
Obiad
Czynności samoobsługowe

  

12:30 – 14:15

Słuchanie bajek/opowiadań, słuchowisk

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań.

14:15 – 14:25

Zabawa ruchowa

                                 14:25 –  14:30Czynności higieniczne

14:30 – 14:45

Podwieczorek

                                 14:45 – 17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci – z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia

Rozchodzenie się dzieci do domów

Skip to content