Przejdź do treści

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie i zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większa inicjatywę, może być twórcze.

Ruch Rozwijający to program nastawiony na rozwijanie  takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Skip to content