Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Dziecięcy Telefon Zaufania –  800 12 12 12 

Szanowni Państwo, 

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania –  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Niebieska Linia

ul. Korotyńskiego 13, Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

 (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”) http://www.niebieskalinia.pl

Instytucje pracujące w ramach Niebieskiej Linii:

*Poradnie pogotowia

  • prawna
  • telefoniczna
  • środowiskowa
  • mailowa

*Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

POLITYKA OCHRONY PRZED KRZYWDZENIEM DZIECI

W przedszkolu opracowana została Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Zapisy w niej zawarte określają zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące bezpieczeństwa, określają zachowania dopuszczalne i niedopuszczalne wobec dziecka, wskazują na procedury jakie należy wdrożyć w przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka w przedszkolu lub poza przedszkolem.
Powyższy dokument znajduje się na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Od najmłodszych lat dzieci powinny zdawać sobie sprawę z tego, że im również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na codzienne życie.

Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem i narkotykami, prawo do wychowania w rodzinie a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych oraz, że są równi wobec prawa niezależnie od koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Poniżej przyjazna, nie tylko dzieciom, wersja Konwencji o prawach dziecka. Zawiera spis wszystkich artykułów zawartych w Konwencji, dla łatwiejszego czytania i zrozumienia pogrupowanych tematycznie. Na końcu publikacji umieszczono informacje gdzie dzieci mogą szukać pomocy, gdy ich prawa są łamane.

Konwencja o prawach dziecka

Bezpłatne seminaria dla rodziców on-line prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.

Przekazujemy  informację na temat bezpłatnych spotkań dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6-12 lat na temat dobrych relacji między ...
Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo ...
Czytaj Dalej

test

Skip to content