Przejdź do treści

Udział w akcjach charytatywnych

Każdy znaczek wspiera misje

Zbieramy ostemplowane znaczki pocztowe, wycięte z koperty z półcentymetrowym marginesem. Wysyłamy je do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Na miejscu pracują świeccy wolontariusze, którzy delikatnie odklejają znaczki, segregują je na zagraniczne, krajowe i według serii, a następnie zanoszą do sklepów filatelistycznych bądź sprzedają prywatnym filatelistom. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są na potrzeby misji.

A my mamy ogromną satysfakcję, że w tak prosty sposób pomagamy potrzebującym.

Dodatkowo segregowanie znaczków jest okazją do przeliczania, klasyfikowania, poznawania nazw krajów itp.

Zbiórka nakrętek

Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w akcji „Nakrętka” organizowanej przez Żoliborskie Stowarzyszenie Dom – Rodzina – Człowiek. Zebrane nakrętki są przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego.

Pojemnik znajduje się w małym holu, przy wejściu do przedszkola.

Zbiórka zużytych baterii

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii.
Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć. Substancje te są niebezpieczne dla środowiska, gdy trafiają bezpośrednio do kosza lub na dzikie wysypisko. Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych zagrażające zdrowiu i życiu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska nasze przedszkole nawiązało współpracę z organizacją REBA.
W przedszkolnym holu znajduje się specjalny pojemnik na baterie, które po napełnieniu pojemnika są ważone i przekazane Organizacji Odzysku S.A. REBA.

Pola Nadziei

Od kilku lat nasze przedszkole wspiera Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, które uczestniczy w kampanii „ Pola Nadziei” mającej na celu nie tylko pozyskanie funduszy pieniężnych, ale również uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób cierpiących, a także szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

„Pola Nadziei” to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.

Cele „Pól Nadziei”:

  • Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowe.
  • Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
  • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

 W ramach akcji „Pola Nadziei”:

– zbieramy cebulki kwiatów,

– sadzimy zebrane cebulki w przedszkolnym ogrodzie, pielęgnujemy kwiaty,

– sprzedajemy kwiaty, a zebrane fundusze przekazujemy fundacji.

ŻONKIL w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej według „Słownika Symboli”  W. Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.

Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki

Celem kampanii jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek – tzw. kartridży. W holu przy wejściu do przedszkola stoi karton, do którego należy wrzucać tusze. Za zebrane tusze firma eko – system kupuje karmę dla zwierzaków ze schroniska.

„Gramy dla Julka”

1 marca 2020 r. odbył się finał akcji charytatywnej „Gramy dla Julka” – 9 letniego chłopca ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie, u którego wykryto nieoperacyjnego guza mózgu.  Jedyną szansą na uratowanie życia chłopca jest przeprowadzenie ponownej diagnostyki i kosztownego leczenia w ośrodku zagranicznym. Zbieranie środków finansowych na leczenie Julka już rozpoczęły ursynowskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz fundacja SiepomagaZdążyć z Pomocą. . Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup „Sówki” i „Motylki”, które zatańczyły do znanego przeboju. Serdecznie dziękujemy za udział i piękny taniec.
Dobro powraca !

Skip to content