Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 401 W WARSZAWIE

Informacja realizowana na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej, jako „RODO”.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Przedszkole Nr 401 reprezentowane przez dyrektora (dalej: Administrator).

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Marta Ostasz

Telefon

(22) 641-54-05

Adres e-mail

ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Dembowskiego 9 02-784   Warszawa

Skip to content