Przejdź do treści

Kierunki rozwoju

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola jest stworzenie placówki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz zapewnienie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Chcemy tworzyć placówkę, która wyposaży przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole, a także rozwinie w dzieciach aktywność, otwartość i wrażliwość na otaczającą przyrodę, środowisko, w którym żyją oraz potrzeby innych.

MISJA PRZEDSZKOLA
 1. Tworzymy przedszkole przyjazne, które jest miejscem dobrej zabawy i przyjemnego spędzania czasu.
 2. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka.
 3. Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju w miarę jego możliwości.
 4. Organizujemy sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu zainteresowania światem, ludźmi, przyrodą i zjawiskami.
 5. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 6. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę.
 7. Wspieramy i rozwijamy zdolności oraz zainteresowania dzieci.
 8. Wyrabiamy poczucie własnej wartości.
 9. Stwarzamy ofertę edukacyjną w zakresie poznawania języka obcego, kontaktu z muzyką, plastyką i dziedzictwem kultury.
 10. Stwarzamy sytuacje dające możliwość twórczej aktywności dziecka.
 11. Zapewniamy odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 12. Dbamy o zdrowe, smaczne i estetyczne posiłki.

W roku szkolnym 2021/2022 tematem Rocznego planu pracy przedszkola jest : 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie … – z ekologią na co dzień”

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

a celem głównym:

Uświadomienie dziecku, że wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpiemy ze środowiska

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021-22

Skip to content