Przejdź do treści
1 tydzień października 2022r.  „Jesienne drzewa i ich tajemnice”

 

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

Poznajemy różne gatunki drzew – oglądanie książek i albumów o tematyce przyrodniczej

Listki – słuchanie wiersza M. Czerkawskiej i rozmowa na temat treści utworu

Obserwujemy drzewa ─ spacer do pobliskiego lasu lub parku, rozmowa połączona z obserwacją

Liście pod lupą – zabawa badawcza, poznawa­nie wyglądu liści

Umuzykalnienie

Kasztankowa muzyka – zajęcia muzyczne

Zajęcia i zabawy ruchowe

Drzewa – zabawa ruchowa z elementami skrę­tów tułowia

Spacer między drzewami – zabawa ruchowa

Wirujące listki – zabawa ruchowa

Energetyczne drzewa – zabawa relaksacyjna

Zajęcia matematyczne

Listki i listeczki – zabawa matematyczna

Zajęcia plastyczne

Nasze grupowe drzewo – zbiorowa praca pla­styczna wzmacniająca przynależność do grupy

 

Praca indywidualna nad rozwijaniem samodzielności w samoobsłudze, wyciszaniem emocji podczas rozstania z rodzicami.

Zabawy z jęz. angielskim – rozumienie z kontekstu wypowiedzi nauczyciela. Nauka piosenki pt. „If you are happy”.

 

Godziny dostępności nauczycieli grupy:

Grażyna Kudrzycka

Poniedziałek 11.30 – 12.00

Czwartek 12.30 – 13.00

 

Aleksandra Gruszka

Czwartek 12.00 – 13.00

Skip to content