Przejdź do treści
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2022 Tydzień I – Taniec jesiennych kolorów (03.-07.10.2022)

Kształtowanie mowy i myślenia + Umuzykalnienie

„Zdjęcia do albumu” – zapoznanie z wielką i małą literą „a”, wyjaśnienie wyrażenia „złota polska jesień”, zabawa w fotografa (wyszukiwanie i nakrywanie na ilustracji wskazanych elementów), przeliczanie liter w podpisach, wskazywanie najdłuższego wyrazu, analiza słuchowa wyrazów podstawowych, samodzielne układanie schematów wyrazów, zaznaczanie kasztanem i kolorem miejsca głoski „a”, praca zespołowa (układanie na dywanie litery „a” z kasztanów), opowiadanie treści ilustracji, czytanie litery „a” (jako wyrazu dziwienia czy zaskoczenia), prezentacja zapisu litery, układanie z liści wzoru litery pisanej wielkiej i małej

Rytmika

Kształtowanie pojęć matematycznych + Ćwiczenia gimnastyczne

„Kolorowe listeczki zebrane spod ławeczki” – zapoznanie z cyfrą „2”, wspólna recytacja wiersza, przeliczanie i obserwowanie stałości liczby elementów w zbiorze, prezentacja i omówienie cyfry „2”, „Cyfra 2 na spacer szła” – zabawa z rymowanką, ćwiczenia grafomotoryczne: prezentacja i omówienie wyglądu i sposobu pisania cyfry, pisanie cyfry 2 najpierw po śladzie, a potem w przestrzeni kratek

Tańczące kolory jesieni” – zestaw ćwiczeń ruchowych

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Muzykowanie z Jesienią” – instrumentacja wiersza „Zielony, żółty, rudy, brązowy”, wspólna recytacja z prawidłową intonacją, ilustracja muzyczna (gra na instrumentach perkusyjnych). Kolekcja sukien Pani Jesieni” ‒ kompozycja techniką odbijanki z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, praca zespołowa

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy i myślenia

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VIII

„Zielony, żółty, rudy, brązowy” – zapoznanie z wierszem M. Strzałkowskiej, ćwiczenia ortofoniczne, gramatyczne (poprawne stosowanie czasowników związanych z treścią wiersza), inscenizacja ruchowa treści utworu, rozpoznawanie na ilustracji pory roku i charakteryzowanie jej cech, nazywanie emocji przedstawionych na kostkach, kojarzenie emocji z sytuacjami w wierszu i kolorami, wklejanie brakujących elementów ilustracji

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy i myślenia

„Kolorowy taniec wiatru” ‒ plastyczne zabawy twórcze: domalowywanie innych elementów do obrazka (z doświadczenia „powietrzne kolorowanki”), wykazywanie się pomysłowością i samodzielnością w tworzeniu

„Park w kolorach” – nauka 1. i 2. zwrotki wiersza „Zielony, żółty, rudy, brązowy” M. Strzałkowskiej, wyszukiwanie na ilustracji obiektów, w których nazwach słychać głoskę „a”, określanie jej miejsca w wyrazie, układanie zdań do ilustracji, układanie schematów zdań z liści, przeliczanie wyrazów w zdaniu, wklejanie liter „a” we właściwe miejsca, wyszukiwanie ukrytych wśród liści liter „o”, „a”, budowanie wypowiedzi za pomocą zdjęć, wyrazów do czytania globalnego i litery „a”

 

Zabawy z językiem angielskim

Temat: Back to preschool/ Powrót do przedszkola

Słownictwo: window, floor, door, wall, ceiling/ okno, podłoga, drzwi, ściana, sufit

sunny, windy, rainy, cloudy, hot, cold/ słonecznie, wietrznie, deszczowo, pochmurnie, gorąco, zimno

Zabawy:

– „Time for move!”- zabawa ruchowa,

– „Ceiling, nose, floor”- zabawa ruchowa,

– „Where is the window?”- zabawa wprowadzająca nazwy mebli i sprzętów,

– „On/ under/ next to the chair”- zabawa przypominająca określenia położenia przedmiotów względem siebie,

– „Days of the week”- przypomnienie nazw dni tygodnia poprzez śpiewanie piosenki,

– “Close the window”- zabawa z rymowanką.

ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ:

„Hello”

„It’s windy”

„Cross the river”

Piosenki: „Hello”, “Days of the week”, “Where is the window?”, “Wind the bobbin up”, “Goodbye”.

PLAN GODZIN PRACY NAUCZYCIELA WYODRĘBNIONYCH NA KONSULTACJE
3.10 – 7.10.2022

Anna Kamińska

4.10.2022          16.30-17.00
6.10.2022          12.10-12.40

Małgorzata Zawadzka 19.09.2022

4.10.2022           9.00- 9.30

7.10.2022           11.55- 12.25

Skip to content